HUBRAUM

DE 09 48679475

Porijeklo

HUTERA
DE 09 41688886
HUTMANN HUTNER
WANDERA MADERA
WALONA
KOENIGI
DE 09 42264344
7/7 10.408 3,88 3,63 781
NL 3 11.714 3,74 3,58 857
MANITOBA MALEFIZ
KENIA ROMEL
KROETE
GZW / K-Kas: AB / B-Kas: A1A1

UUV 110
(99)
MLV 118
(99)
MEV 90
(99)
FIT 95
(99)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 110 (99)

Mlijeko

MLV 118 (99)
Mlijeko+800
Mast %+0,04
Masti kg+37
Bjelančevina %-0,12
Bjelančevine kg+17

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 90 (99)
Neto prirast95(99) Randman83(99)
Trgovačka klasa99(99)
Neto prirast95(99)
Randman83(99)
Trgovačka klasa99(99)

Fitnes

Fitnes

FIT 95 (99)
Dugovječnost92(99) Oplodnja1
Tijek telenja pat.104(99) Tijek telenja mat.100(99)
Vrijednost plodnosti108(99)
VZV86(99) Perzistencija91(99)
Somatske stanice89(99) Protok mlijeka107(99)
Mastitis82(96) Mliječna groznica104(99)
Rani poremećaji plodn.98(99) Ciste99(99)
Dugovječnost92(99)
Oplodnja1
Tijek telenja pat.104(99)
Tijek telenja mat.100(99)
Vrijednost plodnosti108(99)
VZV86(99)
Perzistencija91(99)
Somatske stanice89(99)
Protok mlijeka107(99)
Mastitis82(96)
Mliječna groznica104(99)
Rani poremećaji plodn.98(99)
Ciste99(99)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

1824 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 108
Misićavost 105
Noge 104
Vime 104
Visina kriza 105
Duzina tijela 107
Sirina kuka 110
Dubina trupa 111
Nagib karlice 104
Kut skočnog zgloba 87
Izrazenost skočnog zgloba 96
Putice 97
Visina papka 115
Duljina prednjeg vimena 113
Duljina zadnjeg vimena 104
Vezanost prednjeg vimena 104
Sredisnji ligament  100
Pod vimena 98
Duljina sisa 101
Debljina sisa 110
Polozaj prednjih sisa  98
Polozaj straznjih sisa  89
Smjer straznjih sisa 93
Čistoća vimena 105

Majka

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg