GS EWIG

AT 33 4524 838 | Birth: 07.02.2017 | TESTED
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 564123
20% Bilateral eyespot, 14% Unilateral eyespot , 12% Red head
Jetegjatesia ne shfrytezim | Kendi i gjurit
GSEWIG-040000334524838.jpg

Pedigree

ETOSCHA
DE 09 48786057
EVEREST ERMUT
MINA IDIOM
MIRA
BEACH
AT 11 6533 822
7/6 12.051 3,75 3,41 863
HL 4 13.549 3,66 3,40 956
GS WALCH WALDBRAND
BEACHGIRL GS RAU
BECCI
GSEWIG-040000334524838.jpg

TMI
121 (94)
MI
106 (98)
BI
111 (98)
FIT
114 (93)
TEI
120 (95)

Proof run

05.12.2023 TMI 121 (94)

Milk

245 Daughters MI 106 (98)
Milk +429
% e yndyres -0,20
Yndyra ne kg +1
Proteina ne % -0,02
Sasia e proteines ne kg +14
+429
-0,20
+1
-0,02
+14

Daughter performance

Section laktacionin e pare laktacionin e dyte laktacionin e trete
Daug. 229 193 58
Mkg 2.521 6.749 7.559
F% 3,95 4,08 4,16
Fkg 100 275 314
P% 3,09 3,32 3,45
Pkg 78 224 261
Barn Ø 7770 7762 8142

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 111 (98)
Shtesa ditore neto
102 (98)
Rrezja e mishit
110 (98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP
111 (97)

Fitness

FIT 114 (93)
Jetegjatesia ne shfrytezim
119 (85)
Lehtshmëria në pjellje nga baba
98 (98)
Mastitis
121 (76)
Persistenca
102 (97)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna
104 (93)
Early Fert. Disor.
102 (85)
Yield improvement
101 (95)
Milking behavior
109 (84)
Cysts
97 (84)
Mjelshmëria
119 (97)
Qelizat somatike
107 (95)
Milk fever
102 (82)
Udder health
111 (95)
Fecundation
+0%
Claw health
85 (82)
Pjellshmeria nga nena
103 (89)
Vitality
109 (90)
Jetegjatesia ne shfrytezim
119 (85)
Persistenca
102 (97)
Yield improvement
101 (95)
Mjelshmëria
119 (97)
Udder health
111 (95)
Pjellshmeria nga nena
103 (89)
Lehtshmëria në pjellje nga baba
98 (98)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna
104 (93)
Milking behavior
109 (84)
Qelizat somatike
107 (95)
Fecundation
+0%
Vitality
109 (90)
Mastitis
121 (76)
Early Fert. Disor.
102 (85)
Cysts
97 (84)
Milk fever
102 (82)
Claw health
85 (82)

Conformation

Conformation

81 Daughters REAL. 93% REAL. 93%
76 88 100 112 124 136
Korrniza 93
Muskulimi 111
Thundrat 101
Gjiri 109
Lartesia ne xhidavi 95 small large
Gjatesia ne vithe 99 short long
Gjeresia ne vithe 95 narrow wide
Thellesia e kraharorit 86 shallow deep
Pjerrtesia ne vithe 105 ascending sloped
Kendi i gjurit 90 steep angled
Pamja e thyerjes se gjurit 83 swollen dry
Kërcinjtë 105 weak strong
Kurora e thundrës 109 low steep
Gjatesia e perparme e gjirit 90 short long
Gjatësia e gjirit 89 short long
Varja e 1/2 të përparme 108 loose tight
Ligamenti qendror i gjirit 103 weak strong
Dyshemeja e gjirit 110 deep high
Gjatesia e kanalit te qum. 81 short long
trashesia e kanalit te qum. 87 thin thick
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 102 wide close
R. teat placem. 101 wide close
Pozicioni i kanalit te qum. 111 outwards inwards
Pastertia e gjirit 103 add. teats clean

Dam

EWIG M BEACH.jpg

GS EWIG - M BEACH