GS EWIG

AT 33 4524 838 | Birth: 07.02.2017 | TESTED
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 564123
20% Bilateral eyespot, 14% Unilateral eyespot , 12% Red head
Livslängd | Hasvinkel
GSEWIG-040000334524838.jpg

Härstamning

ETOSCHA
DE 09 48786057
EVEREST ERMUT
MINA IDIOM
MIRA
BEACH
AT 11 6533 822
7/6 12.051 3,75 3,41 863
HL 4 13.549 3,66 3,40 956
GS WALCH WALDBRAND
BEACHGIRL GS RAU
BECCI
GSEWIG-040000334524838.jpg

H
121 (94)
M
106 (98)
KV
111 (98)
FIT
114 (93)
Ekoindex
120 (95)

Proof run

05.12.2023 H 121 (94)

Mjölk

245 Döttrar M 106 (98)
Mjölk +429
Fett % -0,20
Fett kg +1
Protein % -0,02
Protein kg +14
+429
-0,20
+1
-0,02
+14

Daughter performance

Section 1st lact 2nd lact 3rd lact
Daug. 229 193 58
M kg 2.521 6.749 7.559
F % 3,95 4,08 4,16
Fkg 100 275 314
P % 3,09 3,32 3,45
Pkg 78 224 261
Barn Ø 7770 7762 8142

Beef value

KV 111 (98)
Nettotillväxt
102 (98)
Utslaktning
110 (98)
Handelsklass
111 (97)

Fitness

FIT 114 (93)
Livslängd
119 (85)
Kalvning F
98 (98)
Mastit
121 (76)
Laktationskurva
102 (97)
Kalvning MF
104 (93)
Tidig fertilitetsstörning
102 (85)
Yield improvement
101 (95)
Milking behavior
109 (84)
Cystor
97 (84)
Mjölkbarhet
119 (97)
Celltal
107 (95)
Mjölkfeber
102 (82)
Juverhälsa
111 (95)
Fruktbarhet egen
+0%
Claw health
85 (82)
Fertilitet
103 (89)
Ungdj. Överlevnad
109 (90)
Livslängd
119 (85)
Laktationskurva
102 (97)
Yield improvement
101 (95)
Mjölkbarhet
119 (97)
Juverhälsa
111 (95)
Fertilitet
103 (89)
Kalvning F
98 (98)
Kalvning MF
104 (93)
Milking behavior
109 (84)
Celltal
107 (95)
Fruktbarhet egen
+0%
Ungdj. Överlevnad
109 (90)
Mastit
121 (76)
Tidig fertilitetsstörning
102 (85)
Cystor
97 (84)
Mjölkfeber
102 (82)
Claw health
85 (82)

Exteriör

Exteriör

81 Döttrar REAL. 93% REAL. 93%
76 88 100 112 124 136
Kropp 93
Muskulatur 111
Ben och klövar 101
Juver 109
Korshöjd 95 small large
Kroppens längd 99 short long
Höftbred 95 narrow wide
Kroppsdjup 86 shallow deep
Korslutning 105 ascending sloped
Hasvinkel 90 steep angled
Haskvalitet 83 swollen dry
Fotled 105 weak strong
Trakt 109 low steep
Framjuvrets längd 90 short long
Bakjuvrets längd 89 short long
Juveranf.fram 108 loose tight
Mittligament 103 weak strong
Juverdjup 110 deep high
Spenlängd 81 short long
Spentjocklek 87 thin thick
Spenpl.fram 102 wide close
Spenpl.bak 101 wide close
Spenriktning bak 111 outwards inwards
Extraspenar 103 add. teats clean

Mamma

EWIG M BEACH.jpg

GS EWIG - M BEACH