GS JEDERMAN

AT 56 5704 368 | Birth: 27.05.2018 | TESTED
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 243615
31% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot
Fertilitet | Hasvinkel
Altstier_JEDERMANN_AT565704368.jpg

Härstamning

JACK
AT 84 4146 422
JANDA HERMANN
BERLE RUFUS
BARBARA
BAUXL
AT 68 4323 629
2/1 7.516 3,94 3,52 561
HL 1 7.516 3,94 3,52 561
HURLY HULKOR
BIA GS WALCH
BIANCA
Altstier_JEDERMANN_AT565704368.jpg

H
132 (94)
M
110 (99)
KV
115 (98)
FIT
122 (92)
Ekoindex
130 (95)

Proof run

05.12.2023 H 132 (94)

Mjölk

522 Döttrar M 110 (99)
Mjölk +812
Fett % -0,18
Fett kg +18
Protein % -0,19
Protein kg +12
+812
-0,18
+18
-0,19
+12

Daughter performance

Section 1st lact 2nd lact 3rd lact
Daug. 277 62
M kg 2.998 8.207
F % 3,92 4,02
Fkg 118 330
P % 3,12 3,34
Pkg 94 274
Barn Ø 9088 9423

Beef value

KV 115 (98)
Nettotillväxt
107 (98)
Utslaktning
123 (97)
Handelsklass
102 (98)

Fitness

FIT 122 (92)
Livslängd
116 (81)
Kalvning F
110 (99)
Mastit
107 (74)
Laktationskurva
103 (98)
Kalvning MF
107 (94)
Tidig fertilitetsstörning
110 (84)
Yield improvement
88 (79)
Milking behavior
104 (85)
Cystor
110 (81)
Mjölkbarhet
113 (98)
Celltal
104 (96)
Mjölkfeber
108 (82)
Juverhälsa
106 (95)
Fruktbarhet egen
+1%
Claw health
105 (86)
Fertilitet
124 (86)
Ungdj. Överlevnad
110 (95)
Livslängd
116 (81)
Laktationskurva
103 (98)
Yield improvement
88 (79)
Mjölkbarhet
113 (98)
Juverhälsa
106 (95)
Fertilitet
124 (86)
Kalvning F
110 (99)
Kalvning MF
107 (94)
Milking behavior
104 (85)
Celltal
104 (96)
Fruktbarhet egen
+1%
Ungdj. Överlevnad
110 (95)
Mastit
107 (74)
Tidig fertilitetsstörning
110 (84)
Cystor
110 (81)
Mjölkfeber
108 (82)
Claw health
105 (86)

Exteriör

Exteriör

242 Döttrar REAL. 96% REAL. 96%
76 88 100 112 124 136
Kropp 106
Muskulatur 98
Ben och klövar 108
Juver 109
Korshöjd 107 small large
Kroppens längd 104 short long
Höftbred 107 narrow wide
Kroppsdjup 93 shallow deep
Korslutning 94 ascending sloped
Hasvinkel 93 steep angled
Haskvalitet 110 swollen dry
Fotled 96 weak strong
Trakt 100 low steep
Framjuvrets längd 109 short long
Bakjuvrets längd 97 short long
Juveranf.fram 118 loose tight
Mittligament 99 weak strong
Juverdjup 116 deep high
Spenlängd 104 short long
Spentjocklek 101 thin thick
Spenpl.fram 97 wide close
Spenpl.bak 88 wide close
Spenriktning bak 72 outwards inwards
Extraspenar 103 add. teats clean