ASTERIX

AT 86 1321 222

Porijeklo

ANIBAL
CH 120.083.025.164
VIGOR PRESIDENT ET (D)
ALLISON MASCOT
ARINA
FILA
AT 63 8441 817
6/5 10.240 4,52 3,32 803
NL 4 11.502 4,63 3,32 914
ZENATO ZEUS
FIFI JUBLEND
FLORINA
GZW / B-Kas: A1A2

UUV 125
(91)
MLV 110
(96)
MEV 104
(87)
FIT 114
(88)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 125 (91)

Mlijeko

MLV 110 (96)
Mlijeko+243
Mast %+0,21
Masti kg+27
Bjelančevina %-0,02
Bjelančevine kg+8

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 104 (87)
Neto prirast108(87) Randman99(84)
Trgovačka klasa94(83)
Neto prirast108(87)
Randman99(84)
Trgovačka klasa94(83)

Fitnes

Fitnes

FIT 114 (88)
Dugovječnost118(79) Oplodnja-2
Tijek telenja pat.112(94) Tijek telenja mat.98(85)
Vrijednost plodnosti99(81)
() ()
VZV119(92) Perzistencija92(93)
Somatske stanice116(91) Protok mlijeka93(93)
Mastitis116(71) Mliječna groznica111(60)
Rani poremećaji plodn.101(77) Ciste106(75)
Dugovječnost118(79)
Oplodnja-2
Tijek telenja pat.112(94)
Tijek telenja mat.98(85)
Vrijednost plodnosti99(81)
()
()
VZV119(92)
Perzistencija92(93)
Somatske stanice116(91)
Protok mlijeka93(93)
Mastitis116(71)
Mliječna groznica111(60)
Rani poremećaji plodn.101(77)
Ciste106(75)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

44 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 100
Karlica 97
Noge 119
Vime 129
Ukupna ocjena (EKST) 118
Misićavost 87
Visina kriza 103
Sirina prsa 100
Dubina trupa 99
Gornja linija 102
Duzina karlice 101
Sirina karlice 92
Nagib karlice 93
Okretač 107
Kut skočnog zgloba 95
Izrazenost skočnog zgloba 117
Putice 101
Visina papka 115
Duljina prednjeg vimena 98
Sirina zadnjeg vimena 105
Visina zadnjeg vimena 109
Sredisnji ligament  100
Dubina vimena 127
Vezanost prednjeg vimena 119
Ravnoteza vimena 113
Duljina sisa 94
Debljina sisa 92
Polozaj prednjih sisa  116
Polozaj straznjih sisa  101
Smjer straznjih sisa 105
Čistoća vimena 107

Majka

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (3).jpg