MOMENT

AT 67 2658 738

Pedigree

MONUMENTAL
DE 09 49729097
MANIGO MANDELA
LENTA HULKOR
LENI
MOSEL
AT 03 5132 829
5/5 8.995 5,23 3,92 822
HL 5 9.685 5,58 3,90 918
WEB WILLE
MALENKA HERMANN
MELANKA
GZW / K-Kas: AA / B-Kas: A1A2

TMI 119
(88)
MI 110
(95)
BI 111
(93)
FIT 107
(86)

Proof run

TMI 119 (88)

Milk

MI 110 (95)
Milk+215
% e yndyres+0,03
Yndyra ne kg+11
Proteina ne %+0,11
Sasia e proteines ne kg+17

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 111 (93)
Shtesa ditore neto116(94) Rrezja e mishit111(92)
Klasifikimi ne sistemin EUROP102(92)
Shtesa ditore neto116(94)
Rrezja e mishit111(92)
Klasifikimi ne sistemin EUROP102(92)

Fitness

Fitness

FIT 107 (86)
Jetegjatesia ne shfrytezim114(75) Fertility-1
Lehtshmëria në pjellje nga baba94(96) Lehtshmëria në pjellje nga nëna105(86)
Pjellshmeria nga nena94(76)
Udder health117(91) Persistenca100(93)
Qelizat somatike120(90) Mjelshmëria105(93)
Mastitis102(63) Milk fever109(57)
Early Fert. Disor.103(73) Cysts101(69)
Jetegjatesia ne shfrytezim114(75)
Fertility-1
Lehtshmëria në pjellje nga baba94(96)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna105(86)
Pjellshmeria nga nena94(76)
Udder health117(91)
Persistenca100(93)
Qelizat somatike120(90)
Mjelshmëria105(93)
Mastitis102(63)
Milk fever109(57)
Early Fert. Disor.103(73)
Cysts101(69)

Exterieur

49 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 110
Muskulimi 103
Thundrat 103
Gjiri 107
Lartesia ne xhidavi 108
Gjatesia ne vithe 117
Gjeresia ne vithe 107
Thellesia e kraharorit 110
Pjerrtesia ne vithe 92
Kendi i gjurit 112
Pamja e thyerjes se gjurit 104
Kërcinjtë 98
Kurora e thundrës 102
Gjatesia e perparme e gjirit 104
Gjatësia e gjirit 102
Varja e 1/2 të përparme 101
Ligamenti qendror i gjirit 110
Dyshemeja e gjirit 107
Gjatesia e kanalit te qum. 99
trashesia e kanalit te qum. 93
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 103
Rear teat placement 111
Pozicioni i kanalit te qum. 115
Pastertia e gjirit 103