MANDRIN

AT 65 0446 817

Porijeklo

MANDARIN
AT 05 3619 916
MANDELA MALEFIZ
FIONA ROMEL
FÜRSTIN
BLÜTE
AT 68 9948 909
6/5 9.787 4,32 3,32 747
NL 3 11.215 4,44 3,41 881
VANSTEIN RANDY
BETTI GS MALHAX
BLANKA
GZW / K-Kas: AA / B-Kas: A2A2 / aAa: 564132

UUV 124
(99)
MLV 120
(99)
MEV 110
(99)
FIT 101
(99)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 124 (99)

Mlijeko

MLV 120 (99)
Mlijeko+983
Mast %-0,14
Masti kg+28
Bjelančevina %-0,05
Bjelančevine kg+31

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 110 (99)
Neto prirast108(99) Randman107(99)
Trgovačka klasa107(99)
Neto prirast108(99)
Randman107(99)
Trgovačka klasa107(99)

Fitnes

Fitnes

FIT 101 (99)
Dugovječnost101(99) Oplodnja2
Tijek telenja pat.113(99) Tijek telenja mat.95(99)
Vrijednost plodnosti98(99)
() ()
VZV99(99) Perzistencija102(99)
Somatske stanice103(99) Protok mlijeka98(99)
Mastitis90(98) Mliječna groznica89(99)
Rani poremećaji plodn.91(99) Ciste103(99)
Dugovječnost101(99)
Oplodnja2
Tijek telenja pat.113(99)
Tijek telenja mat.95(99)
Vrijednost plodnosti98(99)
()
()
VZV99(99)
Perzistencija102(99)
Somatske stanice103(99)
Protok mlijeka98(99)
Mastitis90(98)
Mliječna groznica89(99)
Rani poremećaji plodn.91(99)
Ciste103(99)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

aAa: 564132 2377 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 95
Misićavost 93
Noge 99
Vime 98
Visina kriza 99
Duzina tijela 97
Sirina kuka 87
Dubina trupa 88
Nagib karlice 110
Kut skočnog zgloba 110
Izrazenost skočnog zgloba 98
Putice 101
Visina papka 110
Duljina prednjeg vimena 97
Duljina zadnjeg vimena 111
Vezanost prednjeg vimena 92
Sredisnji ligament  107
Pod vimena 101
Duljina sisa 92
Debljina sisa 97
Polozaj prednjih sisa  75
Polozaj straznjih sisa  99
Smjer straznjih sisa 108
Čistoća vimena 103

Kćeri

MANDRIN - BONITA.jpg

MANDRIN - BONITA

MANDRIN - EDITH.jpg

MANDRIN - EDITH

MANDRIN - VIVARIS.jpg

MANDRIN - VIVARIS

MANDRIN - ZEBRA I.jpg

MANDRIN - ZEBRA I

MANDRIN - ZEBRA.jpg

MANDRIN - ZEBRA

Potomstvo

MANDRIN - NZ.jpg

MANDRIN - OFFS