GS RENEGADE

AT 58 3231 928

Porijeklo

RUKSI
DE 09 44605436
RUAKANA RUAP
NATALIE ZAHNER
NARZISE
MIRANDA
AT 01 9810 822
8/7 9.774 4,44 3,67 793
NL 6 10.906 4,61 3,59 895
WALDBRAND WINNIPEG
MILLI GS RAWALF
MISSI
GZW / B-Kas: A1A1 / aAa: 534126 / 9,3% RF

UUV 127
(93)
MLV 123
(97)
MEV 106
(97)
FIT 105
(93)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 127 (93)

Mlijeko

MLV 123 (97)
Mlijeko+434
Mast %+0,35
Masti kg+48
Bjelančevina %+0,08
Bjelančevine kg+22

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 106 (97)
Neto prirast99(98) Randman106(97)
Trgovačka klasa105(97)
Neto prirast99(98)
Randman106(97)
Trgovačka klasa105(97)

Fitnes

Fitnes

FIT 105 (93)
Dugovječnost100(84) Oplodnja2
Tijek telenja pat.118(99) Tijek telenja mat.98(93)
Vrijednost plodnosti100(88)
() ()
VZV110(94) Perzistencija108(96)
Somatske stanice109(94) Protok mlijeka108(96)
Mastitis108(75) Mliječna groznica113(82)
Rani poremećaji plodn.107(84) Ciste99(83)
Dugovječnost100(84)
Oplodnja2
Tijek telenja pat.118(99)
Tijek telenja mat.98(93)
Vrijednost plodnosti100(88)
()
()
VZV110(94)
Perzistencija108(96)
Somatske stanice109(94)
Protok mlijeka108(96)
Mastitis108(75)
Mliječna groznica113(82)
Rani poremećaji plodn.107(84)
Ciste99(83)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

aAa: 534126 92 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 101
Misićavost 86
Noge 91
Vime 112
Visina kriza 103
Duzina tijela 104
Sirina kuka 96
Dubina trupa 100
Nagib karlice 92
Kut skočnog zgloba 132
Izrazenost skočnog zgloba 126
Putice 91
Visina papka 94
Duljina prednjeg vimena 106
Duljina zadnjeg vimena 96
Vezanost prednjeg vimena 108
Sredisnji ligament  93
Pod vimena 111
Duljina sisa 100
Debljina sisa 93
Polozaj prednjih sisa  100
Polozaj straznjih sisa  99
Smjer straznjih sisa 105
Čistoća vimena 98

Kćeri

LILLI_AT593148238_Renegade_Gstettenhofer.jpg

GS RENEGADE - LILLI

Majka

MIRANDA_AT019810822_FV_WALDBRAND_Krendl.jpg

GS RENEGADE - M MIRANDA