GS WOHLSTAND

AT 044.448.929

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

GS WOHLTAT
AT 172.718.519
WILLE WINNIPEG
ZARINA GS POLARI
ZEILE
BLANDI
AT 583.988.317
6/6 10.175 4,74 3,46 835
HP 6. 12.644 5,30 3,38 1098
RUREX RUAP
BIFORA VANSTEIN
BIANA
GZW / K-Kas: AB / B-Kas: A2A2

VRT 125
(80)
VL 118
(86)
VC 107
(96)
FIT 112
(77)

Proof run

VRT 125 (80)

Lapte

VL 118 (86)
Lapte +801
Grasime %-0,07
Cant. grasime kg+27
Proteine %-0,06
Cant. proteine kg+24

Carne VC

Carne VC

VC 107 (96)
Spor net97(97) Exploatare111(97)
Clasa comerciala105(96)
Spor net97(97)
Exploatare111(97)
Clasa comerciala105(96)

Fitness

Fitness

FIT 112 (77)
Durata de exploat.113(75) Fertilitate-1
Kalwingsgemak pat.104(93) Kalwingsgemak mat.109(74)
Vrugbaarheid mat.115(58)
() ()
Udder health96(83) Persistenta112(86)
Numar cel. somat.95(82) Putun. de a fi muls105(88)
Mastitis100(35) Milk fever107(48)
Early Fert. Disor.99(42) Cysts106(37)
Durata de exploat.113(75)
Fertilitate-1
Kalwingsgemak pat.104(93)
Kalwingsgemak mat.109(74)
Vrugbaarheid mat.115(58)
()
()
Udder health96(83)
Persistenta112(86)
Numar cel. somat.95(82)
Putun. de a fi muls105(88)
Mastitis100(35)
Milk fever107(48)
Early Fert. Disor.99(42)
Cysts106(37)

Exterieur

32 Daughters
Characteristic TW
Cadru 91
Masa musculara 106
Fundament 105
Uger 102
Inaltimea crupei 90
Lungimea corpului 93
Latime soldului 95
Adancime trunchiului 95
Inclinare bazinului 93
Unghi art. tibiotars. 103
Contur. art. tibiotars. 95
Opritoare 110
Inaltimea copitei 113
Lungimea pre-uger. 96
Agteruierlengte 108
Suspensor pre-uger. 102
Legatura centrala 99
Adancime ugerului 103
Lungime titei 107
Grosime titei 99
Locul titei anter. 92
Strichplatz. hi. 89
Locul titei post. 82
Puritate ugerului 104