GS WOHLSTAND

AT 044.448.929

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

GS WOHLTAT
AT 172.718.519
WILLE WINNIPEG
ZARINA GS POLARI
ZEILE
BLANDI
AT 583.988.317
6/6 10.175 4,74 3,46 835
HP 5. 10.642 4,75 3,56 884
RUREX RUAP
BIFORA VANSTEIN
BIANA
GZW / K-Kas: AB / B-Kas: A2A2

VRT 124
(87)
VL 115
(94)
VC 109
(95)
FIT 110
(86)

Proof run

VRT 124 (87)

Lapte

VL 115 (94)
Lapte +861
Grasime %-0,16
Cant. grasime kg+22
Proteine %-0,10
Cant. proteine kg+21

Carne VC

Carne VC

VC 109 (95)
Spor net100(95) Exploatare111(95)
Clasa comerciala106(93)
Spor net100(95)
Exploatare111(95)
Clasa comerciala106(93)

Fitness

Fitness

FIT 110 (86)
Durata de exploat.112(75) Fertilitate-2
Kalwingsgemak pat.98(95) Kalwingsgemak mat.108(85)
Vrugbaarheid mat.111(77)
() ()
Udder health95(89) Persistenta114(89)
Numar cel. somat.93(88) Putun. de a fi muls107(92)
Mastitis102(63) Milk fever108(58)
Early Fert. Disor.105(73) Cysts109(72)
Durata de exploat.112(75)
Fertilitate-2
Kalwingsgemak pat.98(95)
Kalwingsgemak mat.108(85)
Vrugbaarheid mat.111(77)
()
()
Udder health95(89)
Persistenta114(89)
Numar cel. somat.93(88)
Putun. de a fi muls107(92)
Mastitis102(63)
Milk fever108(58)
Early Fert. Disor.105(73)
Cysts109(72)

Exterieur

41 Daughters
Characteristic TW
Cadru 89
Masa musculara 106
Fundament 103
Uger 100
Inaltimea crupei 89
Lungimea corpului 93
Latime soldului 94
Adancime trunchiului 92
Inclinare bazinului 88
Unghi art. tibiotars. 99
Contur. art. tibiotars. 94
Opritoare 107
Inaltimea copitei 111
Lungimea pre-uger. 91
Agteruierlengte 108
Suspensor pre-uger. 102
Legatura centrala 99
Adancime ugerului 104
Lungime titei 105
Grosime titei 96
Locul titei anter. 91
Strichplatz. hi. 91
Locul titei post. 84
Puritate ugerului 103