GS MAXIMAL

AT 02 3375 729

Porijeklo

MARTIN
DE 09 47682715
MANTON MANITOBA
GRACIS SAMUT
GRACIA
ZITHA
AT 10 9481 222
7/6 8.671 4,41 3,53 690
NL 4 10.030 4,28 3,42 772
REUMUT RAUFBOLD
ZOE GS RUMGO
ZARINA
GZW / K-Kas: AA / B-Kas: A1A2 / aAa: 435261

UUV 126
(96)
MLV 115
(99)
MEV 109
(99)
FIT 111
(96)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 126 (96)

Mlijeko

MLV 115 (99)
Mlijeko+641
Mast %+0,03
Masti kg+29
Bjelančevina %-0,07
Bjelančevine kg+16

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 109 (99)
Neto prirast107(99) Randman109(98)
Trgovačka klasa105(99)
Neto prirast107(99)
Randman109(98)
Trgovačka klasa105(99)

Fitnes

Fitnes

FIT 111 (96)
Dugovječnost108(90) Oplodnja2
Tijek telenja pat.111(99) Tijek telenja mat.98(96)
Vrijednost plodnosti109(93)
VZV110(97) Perzistencija105(98)
Somatske stanice109(97) Protok mlijeka98(98)
Mastitis108(84) Mliječna groznica114(92)
Rani poremećaji plodn.107(91) Ciste100(90)
Dugovječnost108(90)
Oplodnja2
Tijek telenja pat.111(99)
Tijek telenja mat.98(96)
Vrijednost plodnosti109(93)
VZV110(97)
Perzistencija105(98)
Somatske stanice109(97)
Protok mlijeka98(98)
Mastitis108(84)
Mliječna groznica114(92)
Rani poremećaji plodn.107(91)
Ciste100(90)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

aAa: 435261 210 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 107
Misićavost 111
Noge 99
Vime 105
Visina kriza 105
Duzina tijela 112
Sirina kuka 112
Dubina trupa 109
Nagib karlice 89
Kut skočnog zgloba 106
Izrazenost skočnog zgloba 94
Putice 106
Visina papka 104
Duljina prednjeg vimena 105
Duljina zadnjeg vimena 80
Vezanost prednjeg vimena 113
Sredisnji ligament  103
Pod vimena 111
Duljina sisa 111
Debljina sisa 91
Polozaj prednjih sisa  95
Polozaj straznjih sisa  105
Smjer straznjih sisa 107
Čistoća vimena 101

Kćeri

Maximal_KRIMI_AT450.382.968_Lechner.jpg

GS MAXIMAL - KRIMI

Majka

Reumut Gaugl 1.jpg

GS MAXIMAL - M ZITHA