GS MONSIEUR

AT 41 1355 629

Pedigree

MINT
DE 09 48271424
MANIGO MANDELA
INKA GS RAU
IRIS
SAYA
AT 01 4101 822
5/5 10.295 4,61 3,40 825
HL 5 11.558 4,78 3,33 938
IKEBANA INHOF
SANI GS VOLT
SIGLINDE
GZW / K-Kas: AB / B-Kas: A1A1 / aAa: 435261

TMI 118
(93)
MI 118
(97)
BI 100
(97)
FIT 102
(92)

Proof run

TMI 118 (93)

Milk

MI 118 (97)
Milk+664
% e yndyres+0,01
Yndyra ne kg+28
Proteina ne %+0,01
Sasia e proteines ne kg+25

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 100 (97)
Shtesa ditore neto99(98) Rrezja e mishit99(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP101(97)
Shtesa ditore neto99(98)
Rrezja e mishit99(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP101(97)

Fitness

Fitness

FIT 102 (92)
Jetegjatesia ne shfrytezim96(82) Fertility4
Lehtshmëria në pjellje nga baba103(98) Lehtshmëria në pjellje nga nëna98(92)
Pjellshmeria nga nena96(87)
() ()
Udder health116(95) Persistenca84(96)
Qelizat somatike116(95) Mjelshmëria92(97)
Mastitis114(75) Milk fever117(79)
Early Fert. Disor.110(83) Cysts98(82)
Jetegjatesia ne shfrytezim96(82)
Fertility4
Lehtshmëria në pjellje nga baba103(98)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna98(92)
Pjellshmeria nga nena96(87)
()
()
Udder health116(95)
Persistenca84(96)
Qelizat somatike116(95)
Mjelshmëria92(97)
Mastitis114(75)
Milk fever117(79)
Early Fert. Disor.110(83)
Cysts98(82)

Exterieur

aAa: 435261 107 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 95
Muskulimi 93
Thundrat 134
Gjiri 111
Lartesia ne xhidavi 95
Gjatesia ne vithe 94
Gjeresia ne vithe 95
Thellesia e kraharorit 99
Pjerrtesia ne vithe 104
Kendi i gjurit 98
Pamja e thyerjes se gjurit 118
Kërcinjtë 112
Kurora e thundrës 106
Gjatesia e perparme e gjirit 119
Gjatësia e gjirit 123
Varja e 1/2 të përparme 99
Ligamenti qendror i gjirit 114
Dyshemeja e gjirit 93
Gjatesia e kanalit te qum. 88
trashesia e kanalit te qum. 96
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 92
Rear teat placement 104
Pozicioni i kanalit te qum. 111
Pastertia e gjirit 102

Dam

Saya_AT 014.101.822_Ikebana_Burgstaller.jpg

GS MONSIEUR - M SAYA