MAJOR P*S

DE 09 51915095

Pedigree

MAHANGO Pp*
DE 09 48097266
MUNGO Pp MANITOBA
FALTER ROUND UP
FALTER
EVITA
DE 09 49722009
6/5 8.572 4,52 3,48 685
HL 3 9.878 4,57 3,29 776
MANIGO MANDELA
EVELYN GS MG
EVELYN
GZW / B-Kas: A1A2 / 7% RF

TMI 126
(92)
MI 108
(98)
BI 105
(98)
FIT 122
(91)

Proof run

TMI 126 (92)

Milk

MI 108 (98)
Milk+446
% e yndyres+0,00
Yndyra ne kg+18
Proteina ne %-0,11
Sasia e proteines ne kg+7

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 105 (98)
Shtesa ditore neto98(98) Rrezja e mishit106(97)
Klasifikimi ne sistemin EUROP106(98)
Shtesa ditore neto98(98)
Rrezja e mishit106(97)
Klasifikimi ne sistemin EUROP106(98)

Fitness

Fitness

FIT 122 (91)
Jetegjatesia ne shfrytezim123(79) Fertility2
Lehtshmëria në pjellje nga baba114(99) Lehtshmëria në pjellje nga nëna111(93)
Pjellshmeria nga nena110(83)
() ()
Udder health114(94) Persistenca98(97)
Qelizat somatike112(95) Mjelshmëria102(96)
Mastitis118(68) Milk fever113(75)
Early Fert. Disor.107(80) Cysts108(75)
Jetegjatesia ne shfrytezim123(79)
Fertility2
Lehtshmëria në pjellje nga baba114(99)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna111(93)
Pjellshmeria nga nena110(83)
()
()
Udder health114(94)
Persistenca98(97)
Qelizat somatike112(95)
Mjelshmëria102(96)
Mastitis118(68)
Milk fever113(75)
Early Fert. Disor.107(80)
Cysts108(75)

Exterieur

123 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 87
Muskulimi 109
Thundrat 114
Gjiri 107
Lartesia ne xhidavi 87
Gjatesia ne vithe 91
Gjeresia ne vithe 89
Thellesia e kraharorit 88
Pjerrtesia ne vithe 108
Kendi i gjurit 103
Pamja e thyerjes se gjurit 102
Kërcinjtë 106
Kurora e thundrës 115
Gjatesia e perparme e gjirit 107
Gjatësia e gjirit 108
Varja e 1/2 të përparme 112
Ligamenti qendror i gjirit 106
Dyshemeja e gjirit 106
Gjatesia e kanalit te qum. 99
trashesia e kanalit te qum. 93
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 77
Rear teat placement 95
Pozicioni i kanalit te qum. 94
Pastertia e gjirit 107