GS MATADOR Pp

AT 11 9572 322

Pedigree

TINUS P
DE 14 03170397
TIGRIS TITANES Pp
FLORETTA SANO
FLORENTINA
HELMA
AT 75 9036 711
JOE GARY
HOTESSE CHAMPAGNE
HOTESSE

Proof run

GKZ 128 (99)

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 145 (99)
Shtesa ditore neto103(99) Rrezja e mishit159(99)
Klasifikimi ne sistemin EUROP127(99)
Shtesa ditore neto103(99)
Rrezja e mishit159(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP127(99)

Fitness

Fitness

Lehtshmëria në pjellje nga baba97(76) Lehtshmëria në pjellje nga nëna105(54)
Lindje te ngordhura nga baba96(63)
Lehtshmëria në pjellje nga baba97(76)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna105(54)
Lehtshmëria në pjellje nga baba96(63)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna