YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
HP
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

GKZ ()

Carne VC

Carne VC

VC ()
Spor net() Exploatare()
Clasa comerciala()
Spor net()
Exploatare()
Clasa comerciala()

Fitness

Fitness

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Moer

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg