YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
MP
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

L'estimation

GKZ ()

Index Viande

Index Viande

V ()
Gain journ. net() Carcasse()
Class. commerc.()
Gain journ. net()
Carcasse()
Class. commerc.()

Caractères fonctionnels

Caractères fonctionnels

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Mère

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg