YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
HL
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

GKZ ()

ценность мяса

ценность мяса

ценность мяса ()
Привес() Выход мяса()
Торгов. кл.()
Привес()
Выход мяса()
Торгов. кл.()

фитнес

фитнес

фитнес ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Мать

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg