GS WIPP PP*

AT 91 4848 129

Pedigree

WECHSEL PP*
AT 30 2072 918
WEST PP MARYWOOD P
LONI RONNI PP
LENA
KRAUSE 2/13 P
AT 48 4869 522
LORD P LIBERO P
F-KRAUSE 2 P EUROPOKER P
FH KRAUSE P
K-Kas: AA / B-Kas: A1A2

Proof run

GKZ 125 (93)

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 122 (91)
Shtesa ditore neto133(93) Rrezja e mishit107(91)
Klasifikimi ne sistemin EUROP117(91)
Shtesa ditore neto133(93)
Rrezja e mishit107(84)
Klasifikimi ne sistemin EUROP117(91)

Fitness

Fitness

Lehtshmëria në pjellje nga baba96(89) Lehtshmëria në pjellje nga nëna94(77)
Lindje te ngordhura nga baba102(77) Lindje te ngordhura nga nena100(31)
Lehtshmëria në pjellje nga baba96(89)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna94(77)
Lehtshmëria në pjellje nga baba102(77)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna100(31)