BARBIER Pp*

AT 349.744.738

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

BARBAROSSA
AT 192.175.926
BALIST BALDO
HELLA MAURER
HULDA
KORSIKA P
AT 658.134.119
HL
ROSENHERZ PP ROSENBERGER Pp
KROATIA P POKER PP
KRONE FVF P

Proof run

GKZ 115 (73)

Kjøtt indeks (FW)

Kjøtt indeks (FW)

KI 117 (60)
Daglig tilvekst115(62) Slakte%105(60)
EUROP-klasse119(60)
Daglig tilvekst115(62)
Slakte%105(59)
EUROP-klasse119(60)

Duglighet

Duglighet

FIT ()
Kalvingsvansker pat.91(46) Kalvingsvansker mat.102(39)
Dødfødsler pat.102(38) ()
Kalvingsvansker pat.91(46)
Kalvingsvansker mat.102(39)
Kalvingsvansker pat.102(38)
Kalvingsvansker mat.()