DIRICH

AT 51 5209 222

Porijeklo

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
NL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

UUV 116
(77)
MLV 121
(92)
MEV 90
(79)
FIT 119
(75)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 116 (77)

Mlijeko

MLV 121 (92)
Mlijeko+441
Mast %+0,16
Masti kg+27
Bjelančevina %+0,09
Bjelančevine kg+21

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 90 (79)
Neto prirast97(48) Trgovačka klasa89(38)
Neto prirast97(48)
Trgovačka klasa89(38)

Fitnes

Fitnes

FIT 119 (75)
Dugovječnost110(61) Perzistencija100(88)
Oplodnja-2 Vrijednost plodnosti110(66)
Tijek telenja pat.104(94) Tijek telenja mat.104(75)
Mrtvorođenja pat.99(58) Mrtvorođenja mat.113(42)
Somatske stanice122(81) Protok mlijeka92(82)
Dugovječnost110(61)
Oplodnja-2
Vrijednost plodnosti110(66)
Tijek telenja pat.104(94)
Tijek telenja mat.104(75)
Mrtvorođenja pat.99(58)
Mrtvorođenja mat.113(42)
Perzistencija100(88)
Somatske stanice122(81)
Protok mlijeka92(82)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

61 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 114
Misićavost 119
Oblik 120
Vime 103
Visina 115
Duzina 115
Sirina 120
Dubina 118
Plećke 109
Leđa 108
Nagib karlice 116
Kut skočnog zgloba 107
Kut skočnog zgloba 115
Izrazenost skočnog zgloba 106
Putice 116
Visina papka 109
Sklop papka 110
Trbusno vime 99
Bedreno vime 103
Polozaj vimena 109
Oblik sisa 101
Smjer sisa 108
Čistoća vimena 91