DIRICH

AT 51 5209 222

Porijeklo

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
NL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

UUV 117
(77)
MLV 120
(92)
MEV 91
(79)
FIT 120
(76)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 117 (77)

Mlijeko

MLV 120 (92)
Mlijeko+398
Mast %+0,17
Masti kg+25
Bjelančevina %+0,11
Bjelančevine kg+20

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 91 (79)
Neto prirast97(48) Trgovačka klasa90(38)
Neto prirast97(48)
Trgovačka klasa90(38)

Fitnes

Fitnes

FIT 120 (76)
Dugovječnost110(62) Perzistencija101(88)
Oplodnja1 Vrijednost plodnosti112(68)
Tijek telenja pat.106(94) Tijek telenja mat.105(75)
Mrtvorođenja pat.99(59) Mrtvorođenja mat.113(43)
Somatske stanice123(81) Protok mlijeka92(82)
Dugovječnost110(62)
Oplodnja1
Vrijednost plodnosti112(68)
Tijek telenja pat.106(94)
Tijek telenja mat.105(75)
Mrtvorođenja pat.99(59)
Mrtvorođenja mat.113(43)
Perzistencija101(88)
Somatske stanice123(81)
Protok mlijeka92(82)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

61 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 114
Misićavost 119
Oblik 119
Vime 102
Visina 115
Duzina 116
Sirina 121
Dubina 117
Plećke 108
Leđa 108
Nagib karlice 115
Kut skočnog zgloba 106
Kut skočnog zgloba 115
Izrazenost skočnog zgloba 106
Putice 116
Visina papka 109
Sklop papka 110
Trbusno vime 98
Bedreno vime 102
Polozaj vimena 108
Oblik sisa 100
Smjer sisa 107
Čistoća vimena 91