DIRICH

AT 51 5209 222

Pedigree

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
HL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

Sam.Ind 117
(77)
MI 120
(92)
KI 91
(79)
FIT 120
(76)

Proof run

Sam.Ind 117 (77)

Melk

MI 120 (92)
Melk+398
Fett %+0,17
Fett kg+25
Protein %+0,11
Protein kg +20

Kjøtt indeks (FW)

Kjøtt indeks (FW)

KI 91 (79)
Daglig tilvekst97(48) EUROP-klasse90(38)
Daglig tilvekst97(48)
EUROP-klasse90(38)

Duglighet

Duglighet

FIT 120 (76)
Holdbarheit110(62) Laktasjonskurve101(88)
Befruktning1 Fruktbarhet mat.112(68)
Kalvingsvansker pat.106(94) Kalvingsvansker mat.105(75)
Dødfødsler pat.99(59) Dødfødsler mat.113(43)
Celletal123(81) Utmjølking92(82)
Holdbarheit110(62)
Befruktning1
Fruktbarhet mat.112(68)
Kalvingsvansker pat.106(94)
Kalvingsvansker mat.105(75)
Dødfødsler pat.99(59)
Dødfødsler mat.113(43)
Laktasjonskurve101(88)
Celletal123(81)
Utmjølking92(82)

Exterieur

61 Daughters
Characteristic Indeks
Størrelse 114
Kjøtfylde 119
konformasjon 119
Jur 102
Hight 115
lendge 116
bredde 121
dypde 117
Shoulder 108
Back 108
Kryssform 115
Hasevinkel 106
Hasevinkel 115
Haseutvikling 106
Kode 116
Hoof height 109
Hoof closure 110
Framjurslengde 98
Bakjurslengde 102
Udder attachment 108
Spene 100
Speneplassering 107
Ekstraspener 91