DIRICH

AT 51 5209 222

Pedigree

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
HL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

Indeks ogólny 116
(77)
Indeks mleka 121
(92)
Indeks mięsny 90
(79)
Indeks Zdrowia 119
(75)

Proof run

Indeks ogólny 116 (77)

Mleko

Indeks mleka 121 (92)
Mleko+441
% tłuszczu+0,16
kg tłuszczu+27
% białka+0,09
kg białka+21

Indeks mięsny

Indeks mięsny

Indeks mięsny 90 (79)
Przyr. dzień/net97(48) Klasa EUROP89(38)
Przyr. dzień/net97(48)
Klasa EUROP89(38)

Zdrowotność

Zdrowotność

Indeks Zdrowia 119 (75)
Długowieczność110(61) Stabilność prod100(88)
Nawożenie-2 Ind. płodności110(66)
Łatw. wyciel. (buh)104(94) Łatw. wyciel. (cór)104(75)
Martwo urodz (buh)99(58) Martwo urodz (cór)113(42)
LKS122(81) Szybkość doju92(82)
Długowieczność110(61)
Nawożenie-2
Ind. płodności110(66)
Łatw. wyciel. (buh)104(94)
Łatw. wyciel. (cór)104(75)
Martwo urodz (buh)99(58)
Martwo urodz (cór)113(42)
Stabilność prod100(88)
LKS122(81)
Szybkość doju92(82)

Budowa

61 Daughters
Characteristic Index
Kaliber 114
Umięśnienie 119
Conformation 120
Wymię 103
Hight 115
Length 115
Width 120
Depth 118
Shoulder 109
Back 108
Spadzistość zadu 116
Hock angularity 107
Hock angularity 115
Konstytucja staw s. 106
Pęcina 116
Hoof height 109
Hoof closure 110
Fore udder length 99
Rear udder length 103
Udder attachment 109
Teats 101
Teat placement 108
Czystość wymienia 91