DIRICH

AT 51 5209 222

Pedigree

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
HL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

Indeks ogólny 117
(77)
Indeks mleka 120
(92)
Indeks mięsny 91
(79)
Indeks Zdrowia 120
(76)

Proof run

Indeks ogólny 117 (77)

Mleko

Indeks mleka 120 (92)
Mleko+398
% tłuszczu+0,17
kg tłuszczu+25
% białka+0,11
kg białka+20

Indeks mięsny

Indeks mięsny

Indeks mięsny 91 (79)
Przyr. dzień/net97(48) Klasa EUROP90(38)
Przyr. dzień/net97(48)
Klasa EUROP90(38)

Zdrowotność

Zdrowotność

Indeks Zdrowia 120 (76)
Długowieczność110(62) Stabilność prod101(88)
Nawożenie1 Ind. płodności112(68)
Łatw. wyciel. (buh)106(94) Łatw. wyciel. (cór)105(75)
Martwo urodz (buh)99(59) Martwo urodz (cór)113(43)
LKS123(81) Szybkość doju92(82)
Długowieczność110(62)
Nawożenie1
Ind. płodności112(68)
Łatw. wyciel. (buh)106(94)
Łatw. wyciel. (cór)105(75)
Martwo urodz (buh)99(59)
Martwo urodz (cór)113(43)
Stabilność prod101(88)
LKS123(81)
Szybkość doju92(82)

Budowa

61 Daughters
Characteristic Index
Kaliber 114
Umięśnienie 119
Conformation 119
Wymię 102
Hight 115
Length 116
Width 121
Depth 117
Shoulder 108
Back 108
Spadzistość zadu 115
Hock angularity 106
Hock angularity 115
Konstytucja staw s. 106
Pęcina 116
Hoof height 109
Hoof closure 110
Fore udder length 98
Rear udder length 102
Udder attachment 108
Teats 100
Teat placement 107
Czystość wymienia 91