DIRICH

AT 51 5209 222

Härstamning

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
HL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN

H 117
(77)
M 120
(92)
KV 91
(79)
FIT 120
(76)

Proof run

H 117 (77)

Mjölk

M 120 (92)
Mjölk+398
Fett %+0,17
Fett kg+25
Protein %+0,11
Protein kg+20

Beef value

Beef value

KV 91 (79)
Nettotillväxt97(48) Handelsklass90(38)
Nettotillväxt97(48)
Handelsklass90(38)

Fitness

Fitness

FIT 120 (76)
Livslängd110(62) Laktationskurva101(88)
Fruktbarhet egen1 Fertilitet112(68)
Kalvning F106(94) Kalvning MF105(75)
Still birth pat.99(59) Still birth mat.113(43)
Celltal123(81) Mjölkbarhet92(82)
Livslängd110(62)
Fruktbarhet egen1
Fertilitet112(68)
Kalvning F106(94)
Kalvning MF105(75)
Still birth pat.99(59)
Still birth mat.113(43)
Laktationskurva101(88)
Celltal123(81)
Mjölkbarhet92(82)

Exteriör

61 Döttrar
Karakteristisk Index
Kropp 114
Muskulatur 119
Form 119
Juver 102
Storlek 115
Längd 116
Bredd 121
Kroppsdjup 117
Skuldror 108
Rygg 108
Korslutning 115
Hasvinkel 106
Hasvinkel 115
Haskvalitet 106
Trakt 116
Klövvinkel 109
Klövspalt 110
Framjuverlängd 98
Bakjuverlängd 102
Ligament 108
Spenar 100
Spenplacering 107
Extraspenar 91