LIFTLER

AT 22 1026 622

Pedigree

LUST
AT 54 9201 809
LUTZ LUX
KRANZ SIEGER
KÄFER
SILBER
AT 84 3982 514
5/4 7.086 4,04 3,09 505
HL 3 8.487 4,17 2,98 607
MISTER MALTUS
SOMAT GNEIS
SOMAT
B-Kas: A1A2 / 6,2% RF

TMI 107
(81)
MI 110
(93)
BI 107
(70)
FIT 95
(70)

Proof run

TMI 107 (81)

Milk

MI 110 (93)
Milk+247
% e yndyres+0,17
Yndyra ne kg+19
Proteina ne %+0,03
Sasia e proteines ne kg+10

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 107 (70)
Shtesa ditore neto110(70) Klasifikimi ne sistemin EUROP103(68)
Shtesa ditore neto110(70)
Klasifikimi ne sistemin EUROP103(68)

Fitness

Fitness

FIT 95 (70)
Jetegjatesia ne shfrytezim104(57) Persistenca92(89)
Fertility5 Pjellshmeria nga nena86(62)
Lehtshmëria në pjellje nga baba96(96) Lehtshmëria në pjellje nga nëna95(75)
Lindje te ngordhura nga baba94(72) Lindje te ngordhura nga nena109(44)
Qelizat somatike99(81) Mjelshmëria107(85)
Jetegjatesia ne shfrytezim104(57)
Fertility5
Pjellshmeria nga nena86(62)
Lehtshmëria në pjellje nga baba96(96)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna95(75)
Lindje te ngordhura nga baba94(72)
Lindje te ngordhura nga nena109(44)
Persistenca92(89)
Qelizat somatike99(81)
Mjelshmëria107(85)

Exterieur

44 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 103
Muskulimi 123
Thundrat 107
Gjiri 114
Lartesia ne xhidavi 102
Gjatesia ne vithe 97
Gjeresia ne vithe 112
Thellesia e kraharorit 112
Pjerrtesia ne vithe 100
Kendi i gjurit 107
Pamja e thyerjes se gjurit 100
Kërcinjtë 104
Kurora e thundrës 116
Gjatesia e perparme e gjirit 100
Gjatësia e gjirit 101
Varja e 1/2 të përparme 106
Ligamenti qendror i gjirit 113
Dyshemeja e gjirit 108
Gjatesia e kanalit te qum. 105
trashesia e kanalit te qum. 101
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 97
Pozicioni i kanalit te qum. 111
Pastertia e gjirit 96