LIFTLER

AT 22 1026 622

Pedigree

LUST
AT 54 9201 809
LUTZ LUX
KRANZ SIEGER
KÄFER
SILBER
AT 84 3982 514
5/4 7.086 4,04 3,09 505
HL 3 8.487 4,17 2,98 607
MISTER MALTUS
SOMAT GNEIS
SOMAT
B-Kas: A1A2 / 6,2% RF

Sam.Ind 107
(81)
MI 110
(93)
KI 107
(70)
FIT 95
(70)

Proof run

Sam.Ind 107 (81)

Melk

MI 110 (93)
Melk+247
Fett %+0,17
Fett kg+19
Protein %+0,03
Protein kg +10

Kjøtt indeks (FW)

Kjøtt indeks (FW)

KI 107 (70)
Daglig tilvekst110(70) EUROP-klasse103(68)
Daglig tilvekst110(70)
EUROP-klasse103(68)

Duglighet

Duglighet

FIT 95 (70)
Holdbarheit104(57) Laktasjonskurve92(89)
Befruktning5 Fruktbarhet mat.86(62)
Kalvingsvansker pat.96(96) Kalvingsvansker mat.95(75)
Dødfødsler pat.94(72) Dødfødsler mat.109(44)
Celletal99(81) Utmjølking107(85)
Holdbarheit104(57)
Befruktning5
Fruktbarhet mat.86(62)
Kalvingsvansker pat.96(96)
Kalvingsvansker mat.95(75)
Dødfødsler pat.94(72)
Dødfødsler mat.109(44)
Laktasjonskurve92(89)
Celletal99(81)
Utmjølking107(85)

Exterieur

44 Daughters
Characteristic Indeks
Størrelse 103
Kjøtfylde 123
Bein/skjelett 107
Jur 114
Krysshøde 102
Krysslengde 97
Hoeftebredde 112
Lårdybde 112
Kryssform 100
Hasevinkel 107
Haseutvikling 100
Kode 104
Trakt 116
Framjurslengde 100
Bakjurslengde 101
Bakjurshøyde 106
Midtbåndfeste 113
Jurbunn 108
Spenelengde 105
Spenetykkelse 101
Speneplassering framme 97
Speneplassering bak 111
Ekstraspener 96