DIRICH

AT 51 5209 222 | Birth: 22.09.2013
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2
DIRICH_AT515.209.222.jpg

Härstamning

DICHULO
AT 39 1926 142
DIECHO DOGAN
ELVIERA DIZEM
ELLI
HEIDI II
AT 79 0200 572
10/9 4.823 3,92 3,26 346
HL 7 5.370 4,20 3,24 400
DOLDUS DOLF
HOLDE STELO
HELLEN
DIRICH_AT515.209.222.jpg

H
115 (79)
M
118 (93)
KV
91 (80)
FIT
118 (78)

Proof run

05.12.2023 H 115 (79)

Mjölk

71 Döttrar M 118 (93)
Mjölk +369
Fett % +0,17
Fett kg +25
Protein % +0,08
Protein kg +17
+369
+0,17
+25
+0,08
+17

Daughter performance

Section 1st lact 2nd lact 3rd lact
Daug. 52 40 34
M kg 4.786 5.540 5.779
F % 4,09 4,10 3,97
Fkg 196 227 229
P % 3,50 3,44 3,39
Pkg 168 191 196
Barn Ø 5483 5517 5639

Beef value

KV 91 (80)
Nettotillväxt
96 (50)
Handelsklass
90 (40)

Fitness

FIT 118 (78)
Livslängd
109 (65)
Kalvning F
105 (95)
Mastit
105 (50)
Laktationskurva
101 (90)
Kalvning MF
107 (78)
Tidig fertilitetsstörning
107 (64)
Mjölkbarhet
92 (84)
Celltal
122 (82)
Cystor
115 (62)
Juverhälsa
119 (83)
Fruktbarhet egen
-2%
Fertilitet
109 (71)
Ungdj. Överlevnad
98 (66)
Livslängd
109 (65)
Laktationskurva
101 (90)
Mjölkbarhet
92 (84)
Juverhälsa
119 (83)
Fertilitet
109 (71)
Kalvning F
105 (95)
Kalvning MF
107 (78)
Celltal
122 (82)
Fruktbarhet egen
-2%
Ungdj. Överlevnad
98 (66)
Mastit
105 (50)
Tidig fertilitetsstörning
107 (64)
Cystor
115 (62)

Exteriör

Exteriör

64 Döttrar REAL. 91% REAL. 91%
76 88 100 112 124 136
Kropp 115
Muskulatur 119
Form 117
Juver 101
Storlek 115 small large
Längd 117 short long
Bredd 122 narrow wide
Kroppsdjup 119 shallow deep
Skuldror 108 loose tight
Rygg 108 weak strong
Korslutning 114 sloped correct
Hasvinkel 106 sloped correct
Hasvinkel 114 sabre normal
Haskvalitet 105 swollen dry
Trakt 114 weak strong
Klövvinkel 108 low high
Klövspalt 110 open closed
Framjuverlängd 98 little much
Bakjuverlängd 100 little much
Ligament 108 loose high
Spenar 99 incorrect corretc
Spenplacering 106 splayed vertical
Extraspenar 92 add. teats clean