CLAUDIUS PP

AT 682.416.219

Pedigree

CLINTON P
DK 65197-00503
UVEJR ORKAN
PRINCES EX EDEN
MOSTER
SIGOLENE Pp
AT 322.994.414
LAUREL CONCILE
SABA P FLOP
SASKIA

Proof run

GKZ 145 (82)

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 147 (78)
Shtesa ditore neto127(76) Rrezja e mishit140(70)
Klasifikimi ne sistemin EUROP136(70)
Shtesa ditore neto127(76)
Rrezja e mishit140(80)
Klasifikimi ne sistemin EUROP136(70)

Fitness

Fitness

Lehtshmëria në pjellje nga baba105(52) Lehtshmëria në pjellje nga nëna97(30)
Lindje te ngordhura nga baba109(38)
Lehtshmëria në pjellje nga baba105(52)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna97(30)
Lehtshmëria në pjellje nga baba109(38)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna

Dam

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg