RISTO PP*

AT 044.396.838

Pedigree

CN-REX PP*
DE 05 37864162
CN-ROY PS REMIX
CN-COLA P MOSKITO Pp
CN-CHER Pp
LINDA Pp
AT 751.348.417
CYAN PO PATOCLE
LIZZY NEUF
LILLI

Proof run

Kjøtt indeks (FW)

Kjøtt indeks (FW)

Daglig tilvekst Slakte%
EUROP-klasse

Duglighet

Duglighet

Kalvingsvansker pat.99(33)
Kalvingsvansker pat.99(33)
Kalvingsvansker pat.

Mor

KeinBildVorhanden-Kuh-Stier-2.jpg