YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

Beef value

Beef value

Net daily gain Carcasse perc..
EUROP trade cl.

Fitness

Fitness

Dam

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK