GS PANDORA

AT 597.742.517

Träger der genetischen Besonderheit

Porijeklo

GS POLARI
AT 486.134.172
POLDI POSTNER
SELMA HARDI
SENTA
IMOLA
AT 198.159.814
11/10 10.551 4,63 3,73 882
NL 5. 12.883 4,76 3,67 1087
WINNIPEG WESPE
IRMI RUMBA
IRMA
GZW / B-Kas: A1A1 / aAa: 423615 / 9,7% RF

UUV 109
(99)
MLV 112
(99)
MEV 86
(99)
FIT 104
(99)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 109 (99)

Mlijeko

MLV 112 (99)
Mlijeko+494
Mast %-0,02
Količina masti kg+19
Bjelančevina %-0,02
Količina bjelančevine kg+15

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 86 (99)
Neto prirast97(99) Randman81(99)
Trgovačka klasa93(99)
Neto prirast97(99)
Randman81(99)
Trgovačka klasa93(99)

Fitnes

Fitnes

FIT 104 (99)
Dugovječnost96(99) Oplodnja2
Tijek telenja pat.95(99) Tijek telenja mat.106(99)
Vrijednost plodnosti101(99)
() ()
VZV110(99) Perzistencija104(99)
Somatske stanice111(99) Protok mlijeka92(99)
Mastitis106(98) Mliječna groznica110(99)
Rani poremećaji plodnosti100(99) Ciste105(98)
Dugovječnost96(99)
Oplodnja2
Tijek telenja pat.95(99)
Tijek telenja mat.106(99)
Vrijednost plodnosti101(99)
()
()
VZV110(99)
Perzistencija104(99)
Somatske stanice111(99)
Protok mlijeka92(99)
Mastitis106(98)
Mliječna groznica110(99)
Rani poremećaji plodnosti100(99)
Ciste105(98)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

aAa: 423615 2968 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 119
Misićavost 95
Noge 115
Vime 109
Visina kriza 120
Duzina tijela 114
Sirina kuka 108
Dubina trupa 118
Nagib karlice 104
Kut skočnog zgloba 92
Izrazenost skočnog zgloba 101
Putice 112
Visina papka 114
Duljina prednjeg vimena 109
Duljina zadnjeg vimena 108
Vezanost prednjeg vimena 112
Sredisnji ligament  101
Pod vimena 104
Duljina sisa 102
Debljina sisa 92
Polozaj prednjih sisa  94
Polozaj straznjih sisa  106
Smjer straznjih sisa 109
Čistoća vimena 104

Kćeri

RatzbergerPandoraKlara.jpg

PANDORA - KLARA

Senta_AT012770119_Pandora_pr_killewald.jpg

PANDORA - SENTA

Majka

GS PANDORA - M IMOLA.jpg

GS PANDORA - M IMOLA