GS WESER

AT 261.337.722

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

WILLE
DE 08 13516428
WINNIPEG WESPE
LIESEL HUMLANG
LEMONE
FREDDY
AT 570.881.516
9/8 10.651 4,18 3,54 822
HP 4. 11.285 4,10 3,65 875
INDER REGIO
FRISA RESS
FIESTA
GZW

VRT 123
(93)
VL 126
(98)
VC 106
(98)
FIT 96
(91)

Proof run

VRT 123 (93)

Lapte

VL 126 (98)
Lapte +1010
Grasime %-0,09
Cant. grasime kg+34
Proteine %+0,04
Cant. proteine kg+40

Carne VC

Carne VC

VC 106 (98)
Spor net111(99) Exploatare102(98)
Clasa comerciala103(98)
Spor net111(99)
Exploatare102(98)
Clasa comerciala103(98)

Fitness

Fitness

FIT 96 (91)
Durata de exploat.95(86) Fertilitate4
Kalwingsgemak pat.113(99) Kalwingsgemak mat.110(92)
Vrugbaarheid mat.105(85)
() ()
Udder health82(95) Persistenta103(98)
Numar cel. somat.81(96) Putun. de a fi muls113(97)
Mastitis92(67) Milk fever117(86)
Early Fert. Disor.105(79) Cysts95(72)
Durata de exploat.95(86)
Fertilitate4
Kalwingsgemak pat.113(99)
Kalwingsgemak mat.110(92)
Vrugbaarheid mat.105(85)
()
()
Udder health82(95)
Persistenta103(98)
Numar cel. somat.81(96)
Putun. de a fi muls113(97)
Mastitis92(67)
Milk fever117(86)
Early Fert. Disor.105(79)
Cysts95(72)

Exterieur

171 Daughters
Characteristic TW
Cadru 120
Masa musculara 100
Fundament 105
Uger 97
Inaltimea crupei 118
Lungimea corpului 122
Latime soldului 120
Adancime trunchiului 115
Inclinare bazinului 110
Unghi art. tibiotars. 104
Contur. art. tibiotars. 104
Opritoare 105
Inaltimea copitei 103
Lungimea pre-uger. 104
Agteruierlengte 118
Suspensor pre-uger. 83
Legatura centrala 106
Adancime ugerului 91
Lungime titei 89
Grosime titei 106
Locul titei anter. 100
Strichplatz. hi. 102
Locul titei post. 102
Puritate ugerului 103

Moer

Fredd-AT570.881.516-Höfer-Inder_WESER-Mutter.jpg

GS WESER - M FREDDY