GS WESER

AT 261.337.722

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

WILLE
DE 08 13516428
WINNIPEG WESPE
LIESEL HUMLANG
LEMONE
FREDDY
AT 570.881.516
9/8 10.651 4,18 3,54 822
HL 4. 11.285 4,10 3,65 875
INDER REGIO
FRISA RESS
FIESTA
GZW

TMI 123
(93)
MI 126
(98)
BI 106
(98)
FIT 96
(91)

Proof run

TMI 123 (93)

Milk

MI 126 (98)
Milk+1010
% e yndyres-0,09
Yndyra ne kg+34
Proteina ne %+0,04
Sasia e proteines ne kg+40

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 106 (98)
Shtesa ditore neto111(99) Rrezja e mishit102(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP103(98)
Shtesa ditore neto111(99)
Rrezja e mishit102(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP103(98)

Fitness

Fitness

FIT 96 (91)
Jetegjatesia ne shfrytezim95(86) Fertility4
Lehtshmëria në pjellje nga baba113(99) Lehtshmëria në pjellje nga nëna110(92)
Pjellshmeria nga nena105(85)
() ()
Udder health82(95) Persistenca103(98)
Qelizat somatike81(96) Mjelshmëria113(97)
Mastitis92(67) Milk fever117(86)
Early Fert. Disor.105(79) Cysts95(72)
Jetegjatesia ne shfrytezim95(86)
Fertility4
Lehtshmëria në pjellje nga baba113(99)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna110(92)
Pjellshmeria nga nena105(85)
()
()
Udder health82(95)
Persistenca103(98)
Qelizat somatike81(96)
Mjelshmëria113(97)
Mastitis92(67)
Milk fever117(86)
Early Fert. Disor.105(79)
Cysts95(72)

Exterieur

171 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 120
Muskulimi 100
Thundrat 105
Gjiri 97
Lartesia ne xhidavi 118
Gjatesia ne vithe 122
Gjeresia ne vithe 120
Thellesia e kraharorit 115
Pjerrtesia ne vithe 110
Kendi i gjurit 104
Pamja e thyerjes se gjurit 104
Kërcinjtë 105
Kurora e thundrës 103
Gjatesia e perparme e gjirit 104
Gjatësia e gjirit 118
Varja e 1/2 të përparme 83
Ligamenti qendror i gjirit 106
Dyshemeja e gjirit 91
Gjatesia e kanalit te qum. 89
trashesia e kanalit te qum. 106
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 100
Rear teat placement 102
Pozicioni i kanalit te qum. 102
Pastertia e gjirit 103

Dam

Fredd-AT570.881.516-Höfer-Inder_WESER-Mutter.jpg

GS WESER - M FREDDY