GS WESER

AT 261.337.722

Pedigree

WILLE
DE 08 13516428
WINNIPEG WESPE
LIESEL HUMLANG
LEMONE
FREDDY
AT 570.881.516
8/7 10.585 4,14 3,57 817
HL 4. 11.285 4,10 3,65 875
INDER REGIO
FRISA RESS
FIESTA
GZW

TMI 132
(92)
MI 132
(97)
BI 106
(98)
FIT 100
(89)

Proof run

TMI 132 (92)

Milk

MI 132 (97)
Milk+1200
% e yndyres-0,08
Yndyra ne kg+43
Proteina ne %+0,07
Sasia e proteines ne kg+48

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 106 (98)
Shtesa ditore neto112(99) Rrezja e mishit102(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP103(98)
Shtesa ditore neto112(99)
Rrezja e mishit102(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP103(98)

Fitness

Fitness

FIT 100 (89)
Jetegjatesia ne shfrytezim98(83) Fertility3
Lehtshmëria në pjellje nga baba114(99) Lehtshmëria në pjellje nga nëna110(91)
Pjellshmeria nga nena109(81)
Udder health85(94) Persistenca109(97)
Qelizat somatike84(95) Mjelshmëria114(97)
Mastitis96(60) Milk fever113(82)
Early Fert. Disor.107(75) Cysts97(66)
Jetegjatesia ne shfrytezim98(83)
Fertility3
Lehtshmëria në pjellje nga baba114(99)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna110(91)
Pjellshmeria nga nena109(81)
Udder health85(94)
Persistenca109(97)
Qelizat somatike84(95)
Mjelshmëria114(97)
Mastitis96(60)
Milk fever113(82)
Early Fert. Disor.107(75)
Cysts97(66)

Exterieur

169 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 121
Muskulimi 101
Thundrat 105
Gjiri 98
Lartesia ne xhidavi 119
Gjatesia ne vithe 123
Gjeresia ne vithe 120
Thellesia e kraharorit 116
Pjerrtesia ne vithe 110
Kendi i gjurit 106
Pamja e thyerjes se gjurit 102
Kërcinjtë 105
Kurora e thundrës 105
Gjatesia e perparme e gjirit 105
Gjatësia e gjirit 119
Varja e 1/2 të përparme 83
Ligamenti qendror i gjirit 106
Dyshemeja e gjirit 90
Gjatesia e kanalit te qum. 89
trashesia e kanalit te qum. 106
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 101
Rear teat placement 103
Pozicioni i kanalit te qum. 103
Pastertia e gjirit 104

Dam

Fredd-AT570.881.516-Höfer-Inder_WESER-Mutter.jpg

GS WESER - M FREDDY