SUPASTA

AT 606.222.222

Pedigree

SILVERSTAR
DE 09 45731528
SANDDORN SAFIR
DARIO VANADIN
DELFI
LENA
AT 057.687.216
8/8 10.448 3,67 3,44 742
HL 4. 11.762 3,61 3,52 839
WILLE WINNIPEG
LYDIA REGENT
LONDL
GZW / B-Kas: A1A2

TMI 113
(88)
MI 106
(95)
BI 103
(97)
FIT 107
(84)

Proof run

TMI 113 (88)

Milk

MI 106 (95)
Milk+443
% e yndyres-0,25
Yndyra ne kg-1
Proteina ne %+0,02
Sasia e proteines ne kg+17

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 103 (97)
Shtesa ditore neto105(98) Rrezja e mishit99(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP105(97)
Shtesa ditore neto105(98)
Rrezja e mishit99(98)
Klasifikimi ne sistemin EUROP105(97)

Fitness

Fitness

FIT 107 (84)
Jetegjatesia ne shfrytezim112(78) Fertility-2
Lehtshmëria në pjellje nga baba101(97) Lehtshmëria në pjellje nga nëna106(86)
Pjellshmeria nga nena104(69)
Udder health97(90) Persistenca113(95)
Qelizat somatike98(91) Mjelshmëria105(94)
Mastitis95(38) Milk fever90(66)
Early Fert. Disor.97(57) Cysts99(45)
Jetegjatesia ne shfrytezim112(78)
Fertility-2
Lehtshmëria në pjellje nga baba101(97)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna106(86)
Pjellshmeria nga nena104(69)
Udder health97(90)
Persistenca113(95)
Qelizat somatike98(91)
Mjelshmëria105(94)
Mastitis95(38)
Milk fever90(66)
Early Fert. Disor.97(57)
Cysts99(45)

Exterieur

110 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 94
Muskulimi 109
Thundrat 108
Gjiri 106
Lartesia ne xhidavi 94
Gjatesia ne vithe 96
Gjeresia ne vithe 90
Thellesia e kraharorit 96
Pjerrtesia ne vithe 98
Kendi i gjurit 103
Pamja e thyerjes se gjurit 100
Kërcinjtë 110
Kurora e thundrës 111
Gjatesia e perparme e gjirit 110
Gjatësia e gjirit 104
Varja e 1/2 të përparme 102
Ligamenti qendror i gjirit 96
Dyshemeja e gjirit 96
Gjatesia e kanalit te qum. 97
trashesia e kanalit te qum. 89
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 105
Rear teat placement 99
Pozicioni i kanalit te qum. 109
Pastertia e gjirit 107

Dam

WILLE-LENA.jpg

SUPASTA - M LENA

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK