NATZ

AT 315.367.519

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

NERO
AT 791.090.245
NUSIL MUSTANG
WERA MALTUS
VERA
SUMSI
AT 144.945.614
7/5 7.024 4,00 3,30 513
HL 5. 8.129 3,79 3,35 581
GLITZER GÖTZ
SEMI MERLIN
SISSY
B-Kas: A1A2

TMI 116
(78)
MI 105
(89)
BI 114
(68)
FIT 111
(64)

Proof run

TMI 116 (78)

Milk

MI 105 (89)
Milk+387
% e yndyres-0,25
Proteina ne %-0,04
Sasia e proteines ne kg+10

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 114 (68)
Shtesa ditore neto114(68) Klasifikimi ne sistemin EUROP114(66)
Shtesa ditore neto114(68)
Klasifikimi ne sistemin EUROP114(66)

Fitness

Fitness

FIT 111 (64)
Jetegjatesia ne shfrytezim111(60) Persistenca92(89)
Fertility0 Pjellshmeria nga nena98(48)
Lehtshmëria në pjellje nga baba88(83) Lehtshmëria në pjellje nga nëna102(67)
Lindje te ngordhura nga baba89(68) Lindje te ngordhura nga nena105(55)
Qelizat somatike118(82) Mjelshmëria101(86)
Jetegjatesia ne shfrytezim111(60)
Fertility0
Pjellshmeria nga nena98(48)
Lehtshmëria në pjellje nga baba88(83)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna102(67)
Lindje te ngordhura nga baba89(68)
Lindje te ngordhura nga nena105(55)
Persistenca92(89)
Qelizat somatike118(82)
Mjelshmëria101(86)

Exterieur

40 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 92
Muskulimi 109
Thundrat 106
Gjiri 111
Lartesia ne xhidavi 98
Gjatesia ne vithe 100
Gjeresia ne vithe 102
Thellesia e kraharorit 87
Pjerrtesia ne vithe 91
Kendi i gjurit 97
Pamja e thyerjes se gjurit 91
Kërcinjtë 102
Kurora e thundrës 121
Gjatesia e perparme e gjirit 99
Gjatësia e gjirit 113
Varja e 1/2 të përparme 90
Ligamenti qendror i gjirit 112
Dyshemeja e gjirit 90
Gjatesia e kanalit te qum. 91
trashesia e kanalit te qum. 107
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 109
Pozicioni i kanalit te qum. 113
Pastertia e gjirit 105