LECK

AT 622.874.918

Träger der genetischen Besonderheit

Porijeklo

LENZ
AT 028.082.118
LAGRO LECKI
BLIA KARDAN
BIGI
ANNA
AT 739.023.407
7/7 6.880 3,86 3,29 492
NL 4. 7.560 4,12 3,35 565
KAMPER KAUZ
AGRAM MALTUS
ALFA
B-Kas: A1A2

UUV 113
(74)
MLV 122
(86)
MEV 99
(59)
FIT 94
(60)

Procjena uzgojne vrijednosti

UUV 113 (74)

Mlijeko

MLV 122 (86)
Mlijeko+505
Mast %+0,23
Količina masti kg+33
Bjelančevina %+0,19
Količina bjelančevine kg+28

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV 99 (59)
Neto prirast102(60) Trgovačka klasa96(57)
Neto prirast102(60)
Trgovačka klasa96(57)

Fitnes

Fitnes

FIT 94 (60)
Dugovječnost94(57) Perzistencija98(86)
Oplodnja-4 Vrijednost plodnosti101(43)
Tijek telenja pat.93(88) Tijek telenja mat.107(61)
Mrtvorođenja pat.98(75) Mrtvorođenja mat.104(47)
Somatske stanice96(77) Protok mlijeka104(83)
Dugovječnost94(57)
Oplodnja-4
Vrijednost plodnosti101(43)
Tijek telenja pat.93(88)
Tijek telenja mat.107(61)
Mrtvorođenja pat.98(75)
Mrtvorođenja mat.104(47)
Perzistencija98(86)
Somatske stanice96(77)
Protok mlijeka104(83)

Eksterijerne uzgojne vrijednosti

29 Kćeri
Svojstvo UV
Okvir 119
Misićavost 110
Noge 112
Vime 99
Visina kriza 110
Duzina tijela 123
Sirina kuka 118
Dubina trupa 120
Nagib karlice 115
Kut skočnog zgloba 113
Izrazenost skočnog zgloba 108
Putice 102
Visina papka 119
Duljina prednjeg vimena 101
Duljina zadnjeg vimena 99
Vezanost prednjeg vimena 91
Sredisnji ligament  113
Pod vimena 95
Duljina sisa 94
Debljina sisa 115
Polozaj prednjih sisa  113
Smjer straznjih sisa 104
Čistoća vimena 96