GAU

AT 621.931.618

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

GARY
AT 880.059.447
GERT GLITZER
LINDAU SAILER
LINDAU
BLÜML
AT 911.842.172
7/6 8.324 3,82 3,13 579
HL 4. 8.810 3,97 3,31 642
TIZIAN TITAN
ZIRL MALTUS
ZITTA
B-Kas: A1A2

TMI 115
(76)
MI 111
(90)
BI 91
(57)
FIT 111
(60)

Proof run

TMI 115 (76)

Milk

MI 111 (90)
Milk+459
% e yndyres-0,24
Yndyra ne kg+4
Proteina ne %+0,10
Sasia e proteines ne kg+21

Koeficenti i permiresimit racor-mish

Koeficenti i permiresimit racor-mish

BI 91 (57)
Shtesa ditore neto90(57) Klasifikimi ne sistemin EUROP92(54)
Shtesa ditore neto90(57)
Klasifikimi ne sistemin EUROP92(54)

Fitness

Fitness

FIT 111 (60)
Jetegjatesia ne shfrytezim111(55) Persistenca89(90)
Fertility6 Pjellshmeria nga nena105(50)
Lehtshmëria në pjellje nga baba103(84) Lehtshmëria në pjellje nga nëna102(70)
Lindje te ngordhura nga baba106(68) Lindje te ngordhura nga nena106(58)
Qelizat somatike98(82) Mjelshmëria115(87)
Jetegjatesia ne shfrytezim111(55)
Fertility6
Pjellshmeria nga nena105(50)
Lehtshmëria në pjellje nga baba103(84)
Lehtshmëria në pjellje nga nëna102(70)
Lindje te ngordhura nga baba106(68)
Lindje te ngordhura nga nena106(58)
Persistenca89(90)
Qelizat somatike98(82)
Mjelshmëria115(87)

Exterieur

50 Daughters
Characteristic Index
Korrniza 100
Muskulimi 83
Thundrat 95
Gjiri 110
Lartesia ne xhidavi 102
Gjatesia ne vithe 104
Gjeresia ne vithe 91
Thellesia e kraharorit 94
Pjerrtesia ne vithe 108
Kendi i gjurit 92
Pamja e thyerjes se gjurit 100
Kërcinjtë 107
Kurora e thundrës 99
Gjatesia e perparme e gjirit 93
Gjatësia e gjirit 106
Varja e 1/2 të përparme 108
Ligamenti qendror i gjirit 116
Dyshemeja e gjirit 112
Gjatesia e kanalit te qum. 93
trashesia e kanalit te qum. 98
Vendosja e kanakit te qumeshtit para 102
Pozicioni i kanalit te qum. 101
Pastertia e gjirit 106